تحلیل کلی جفت ارز USD/CAD شامل آنالیز فاکتورهای اختصاصی و غیر اختصاصی اثر گذار بر هر ارز است. به همین منظور تصمیم گرفته ایم تا روی آنالیز این فاکتورها تمرکز کنیم و تأثیر هریک از آنها را روی ارز مورد نظر بررسی کنیم. عوامل اختصاصی ای که روی ارزش یک ارز اثر می گذارند شامل فاکتورهای اقتصادی فاندامنتالی است که  روی GDP و رشد اقتصادی اثر گذار هستند. 

این فاکتورها شامل اندیکاتورهای اقتصادی فاندامنتال مربوط به یک کشور خاص است. اگرچه اندیکاتورهای فاندامنتال اقتصادی در درجه اول تولید ناخالص داخلی اقتصاد را تحریک می کنند ، اما می توان از آنها برای پیش بینی سیاست های نرخ بهره كه بر ارزش پول تأثیر می گذارد نیز استفاده کرد. بنابراین لازم است تا فاکتورهای تاثیر گذار اختصاصی وابسته به هر یک از ارزهای USD و CAD را بررسی کنیم. در ادامه باید گفت که عوامل غیر اختصاصی، فاکتورهای اقتصادی هستند که رابطه بین این دو ارز را تعریف می کنند. 

مقیاس رتبه بندی

میزان تأثیر عوامل درونی در بازه 10- تا 10+ رتبه بندی می شود، با استفاده از این مقیاس می توان میزان تأثیر تورم و ضد تورم را درباره ارز مورد نظر مشخص کرد. این مقیاس رتبه بندی بوسیله تغییر اندیکاتور فاندامنتال مشخص می شود.ابتدا با هم تأثیر عوامل اختصاصی را بر USD بررسی می کنیم.

آنالیز اختصاصی USD

با توجه به رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، تأثیر ضد تورم روی این ارز کاملاً مشهود است. عوامل تأثیر گذار بر خواص ذاتی این ارز رتبه 19.1- را به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده تأثیر فاکتور ضد تورم بر این ارز است. براساس این اندیکاتور، دلار آمریکا همزمان با شروع سال 2020 ارزش خود را از دست داد. 

در ایالات متحده ، از نرخ بیکاری برای تعیین درصد کل نیروی کاری استفاده می شود که به طور فعال به دنبال یک شغل سودآور هستند. همچنین،از تغییرات نرخ بیکاری برای سنجش بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده در طی شیوع ویروس کرونا استفاده می شود. لازم است بدانید که ، کاهش نرخ بیکاری به این معنی است که اقتصاد در حال بازگشت به سطح قبلی خود است زیرا زمانیکه شرکت های بیشتری فعالیت خود را از سر می گیرند ، کارگران بیشتری هم مشغول به کار می شوند.  

جدیدترین نرخ بیکاری در ایالات متحده ، در اکتبر 2020، برابر با 6.9% اعلام شد که نسبت به نرخ ماه می که برابر با 14.7% بوده کاهش پیدا کرده است. بر اساس بررسی های انجام شده، میزان نرخ بیکاری در آمریکا در سال 2020 به 8- رسیده است که به معنای این است که میزان نرخ بیکاری تأثیر ضد تورمی بر دلار آمریکا داشته است. 

ISM تولیدی PMI

(ISM) (PMI) اطلاعات 400 شرکت آمریکایی را جمع آوری کرده است. این اندیکاتور، تغییرات در سفارشات صادرات جدید ، واردات ، تولید ، تدارکات و تحویل ها ، موجودی ها ، قیمت ، اشتغال ، سفارشات جدید و سفارشات معوقه را ردیابی می کند. ارزش گذاری اجزای این اندیکاتور به صورت زیر است: 30٪ برای سفارشات جدید، 25٪ برای تولید، 20٪ برای اشتغال، 15٪ برای تحویل و 10٪ برای موجودی ها.

بخش تولید ایالات متحده حدود 20٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. وقتی شاخص بالاتر از 50 باشد ، نشان دهنده این است که بخش تولید در حال گسترش است ، در حالی که اگر این عدد به زیر 50 برسد، به این معناست که این بخش در وضعیت انقباضی حرکت می کند. 

آخرین انتشار( PMI) (ISM) در 2020 ، 59.3 بود که نشان می دهد بخش تولید ایالات متحده در حال گسترش است. آنالیزهای ما به ( PMI) (ISM) نمره 3 می دهد ، به این معنی که اثر آن بر دلار با تورم همراه بود است. 

ISM غیر تولیدی PMI     

این اندیکاتور، فعالیت بیش از 370 بخش اجرایی را در زمینه خرید و تقاضا در 62 صنعت مختلف ردیابی می کند. این شاخص اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری ، سفارشات جدید ، اشتغال و موفقیت تامین کننده گان در موقعیت های برابر و تنظیم شده فصلی را جمع آوری می کند. توجه داشته باشید که بخش خدمات در ایالات متحده حدود 80٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. وقتی این شاخص بالای 50 باشد ، به این معنی است که این بخش در حال گسترش است و رسیدن این عدد به زیر 50 نشان دهنده حرکت انقباضی آن است. 

براساس آنالیزهای انجام شده، نمره ما به ISM غیر تولیدی PMI برابر با 4.4 است که نشان دهنده تاثیر آن بر تورم دلار در 2020 خواهد بود.  

نرخ تورم آمریکا

نرخ تورم، تغییرات قیمت را در سبد کالا و خدمات مصرفی توسط خانوارها را اندازه گیری می کند. شاخص قیمت مصرف کننده برای همه مصرف کنندگان شهری (CPI-U) نمای کلی تری از نرخ تورم جمعیت عمومی را ارائه می دهد، زیرا مناطق شهری به طور کلی بیشترین جمعیت را دارند. 

افزایش سریع تورم نشان دهنده جهش نرخ بهره در آینده است که در ادامه می تواند روی تورم دلار تأثیر بگذارد. کاهش مداوم نرخ تورم نشان دهنده کاهش نرخ بهره و در نتیجه کم شدن ارزش ارز است. آنالیزهای ما نشان می دهد که نرخ تورم آمریکا برابر با 6- است که نشان دهنده تأثیر ضد تورم آن روی دلار است. 

نسبت بدهی فدرال ناخالص به تولید ناخالص داخلی

این اندیکاتور، میزان بدهی دولت را اندازه گیری می کند. به طور کلی این نسبت، میزان بدهی های یک دولت را با نسبت به تولیدات آن مقایسه می کند که با استفاده از آن می توان نسبت به افزایش بدهی های دولت اطلاع پیدا کرد. بنابراین، هر چه که این نسبت بیشتر باشد، احتمال افزایش این پیش فرض هم بیشتر است. اگرچه مواجه با کسری بودجه برای کشورها امری عادی است ، اما افزایش بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها در مواردی قابل قبول است که این کشور بتواند بازپرداخت بدهی خود را بدون هیچ گونه هزینه ای برای توسعه اقتصادی تأمین کند. توجه داشته باشید که هرچه میزان بدهی نسبت به GDP بیشتر باشد باعث کم شدن نرخ بهره و در نتیجه کاهش ارزش پول محلی خواهد شد. 

در سال 2020 ، نسبت GDP آمریکا به تولید ناخالص داخلی 120 است که با توجه به آنالیزهای انجام شده، امتیاز 9.5- به این نسبت تعلق می گیرد به این معنا که این میزان خاصیت ضد تورمی بر دلار داشته است. 

تمایل مصرف کنندگان آمریکا

از شاخص تمایل مصرف کننده برای اندازه گیری سه جنبه اقتصاد از دیدگاه مصرف کننده استفاده می شود که در واقع شرایط اقتصادی غالب ، دیدگاه طولانی مدت آنها در مورد اقتصاد و وضعیت مالی فردی را اندازه گیری می کند. در این بررسی سعی شده است تا از لحاظ آماری تمام خانوارهای آمریکایی در این نظرسنجی شرکت کنند تا اطلاعات بدست آمده صحت بیشتری داشته باشند. بنابراین، هرچه  تمایل آنها برای مصرف کم تر شود، هزینه های خانوارها در بخش کالاهای مصرفی نیز کاهش پیدا می کند، در مقابل، هرچه میزان این تمایل بیشتر باشد، میزان هزینه های خانوارها در بخش مصرفی نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه میزان GDP هم افزایش می یابد. 

جدیدترین داده های منتشر شده در مورد احساسات مصرف کننده در میشیگان ایالات متحده نشان داد که میزان تمایل مصرف کننده در نوامبر 2020 برابر با 77 بوده است که این میزان در فوریه برابر با 101 بوده است. آنالیزهای ما به این تمایل مصرف نمره 3- را داده است به این معنا که این میزان خاصیت ضد تورمی را نسبت به دلار ایجاد کرده است. 

آنالیز اختصاصی CAD

عوامل اختصاصی که در ارز CAD باعث بروز تغییرات شده اند، رتبه 11.5- را کسب کردند که نشان دهنده تأثیرات ضد تورمی این عوامل روی CAD هستند. بر اساس اندیکاتورهای فاندامنتال، CAD، با شروع سال 2020 ارزش خود را از دست داد اما این کاهش به اندازه USD نبود. 

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری تعداد افرادی را که شغلی ندارند و به طور فعال به دنبال شغلی باشند را اندازه می گیرد. این فاکتور،برای نشان دادن چرخه های تجاری و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد توجه کنید که با گسترش کسب و کارها ، تقاضا برای نیروی کار بیشتر می شود اما زمانی که که اقتصاد دچار انقباض شود ، تقاضا برای نیروی کار کاهش می یابد و نرخ بیکاری افزایش می یابد.

در اکتبر سال 2020 ، نرخ بیکاری کانادا 8.9 درصد اعلام شد در حالی که این نرخ در در می برابر با 13.7% بود. البته میزان این نرخ همچنان بالاتر از میانگین 5.6 درصدی قبل از شروع پاندمی بوده است. براساس آنالیزهای انجام شده ما، نرخ بیکاری در آمریکا رتبه 6- را به خود اختصاص داده است به این معنا که این نرخ اثر ضد تورمی را بر دلار کانادا دارد. CPI کانادا به دسته های زیر تقسیم می شود: 

پناهگاه 27.5%، حمل و نقل 9.3٪ ، غذا 16.1٪ ، عملیات خانگی 11.8٪ ، آموزش و تفریح ​​11.8٪ ، لباس 5.7٪ ، بهداشت و مراقبت شخصی 5٪ ، الکل و دخانیات 3٪. 

هدف CPI در کانادا 2٪ است. بانک کانادا از سیاست پولی برای حفظ تورم در محدوده هدف 2٪ استفاده می کند. افزایش نرخ تورم برای CAD مثبت است.

در اکتبر سال 2020 ، نرخ تورم سالانه در کانادا از پایین ترین حد خود یعنی 0.4- در می 2020 به 0.7 رسید اما همچنان زیر مقدار 2.4 گزارش شده در ژانویه است. براساس آنالیزهای انجام شده، به نرخ تورم در این کشور رتبه 7- داده ایم به این معنا که این میزان تأثیر منفی روی دلار کانادا داشته است. 

تولید صنعتی کانادا

از تولید صنعتی برای اندازه گیری خروجی تولید، معدن و بخشهای سودمند در کانادا استفاده می شود.

در آگوست سال 2020 ، تولید صنعتی در کانادا 9.04 درصد کاهش یافت. براساس آنالیزهای انجام شده درباره تولید صنعتی کانادا و تولید ناخالص داخلی ، به آن نمره ضد تورم 5- را می دهیم.

فروش تولیدات

فروش تولیدات کانادایی تغییرات ارزش کالاهای تولیدی در اقتصاد را اندازه گیری می کند، این فاکتور می تواند برای اندازه گیری سلامت کوتاه مدت بخش تولید و به طور گسترده تر برای ارزیابی سلامت کل اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. 

در سپتامبر سال 2020، فروش تولیدات این کشور برابر با 53.8 میلیارد دلار کانادایی شده بود که نسبت به ماه آگوست 1.4% افزایش داشت اما با این حال، فروش تولیدات همچنان 3.6% پایین تر از میزان قبل از شروع پاندمی است. براساس آنالیزهای انجام شده، به این فاکتور، رتبه 3 تورم را خواهیم داد. 

خرده فروشی

داده های خرده فروشی کانادا ، کل ارزشی را که خانوارها برای خرید کالا و خدمات برای مصرف مستقیم مصرف می کنند ، اندازه گیری می کند، از این داده ها برای اندازه گیری میزان تورم استفاده می شود. میزان مصرف توسط خانوارها تا 78٪ از تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل می دهد. تغییرات در داده های خرده فروشی می تواند به عنوان شاخص اصلی رفاه خانوارها استفاده شود. خرده فروشی بیشتر به معنی افزایش تقاضا در اقتصاد و از این رو تولید بالاتر و نرخ بیکاری پایین تر است.

فروش خرده فروشی در سپتامبر 2020 از پایین ترین میزان خود در آوریل که برابر با 26.4- بوده است به 1.1% رسید. براساس آنالیزهای انجام شده در زمینه GDP، به خرده فروشی رتبه 6 را داده ایم. 

نسبت بدهی دولت به GDP

در سال 2019 ، بدهی عمومی کانادا به تولید ناخالص داخلی 88.6 بود که نشان دهنده افت 1.26 درصدی از 89.7 ثبت شده در سال 2018 است. 

انتظار می رود در سال 2020 به دلیل انتشار کرونا ویروس بدهی دولت کانادا به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بر همین اساس، ما رتبه ضد تورم 2- را به نسبت بدهی کانادا به GDP داده ایم. 

بخش مسکن در کانادا

شاخص های مسکن تعداد ساختمانهای مسکونی جدیدی را که شروع به ساخت می کنند ردیابی می کند که به عنوان شاخص اصلی تقاضا در بازار املاک و مستغلات و تقاضا در بازار مسکن استفاده می شود.

در اکتبر سال 2020 ، شاخص مسکن در کانادا 214،875 واحد بود. براساس ارزیابی های انجام شده در این زمینه، رتبه 2.5  تورمی را به این شاخص اختصاص داده ایم. 

ارزش بودجه دولت کانادا

این اندیکاتور مازاد یا کسری ارزش بودجه کانادا اندازه گیری می کند. لازم است بدانید که برای اندازه گیری این فاکتور باید تفاوت بین درآمد جمع شده و هزینه های دولت را در نظر گرفت اما توجه داشته باشید که ارزش بودجه دولت شامل بدهی عمومی نیست.

از آگوست 2020 ، کسری بودجه کانادا 21.94 میلیارد CAD بود. درآمد جمع آوری شده توسط دولت در طول ماه 1.3 میلیارد CAD کاهش یافته است ، در حالی که هزینه ها به دلیل اقدامات درمانی انجام شده برای مقابله با کرونا، 42.92 میلیارد CAD افزایش یافته است. به همین منظور به دلیل همبستگی زیاد این فاکتور با GDP ما نمره ضد تورمی 6- را به آن می دهیم. 

اطمینان تجاری

در کانادا، اطمینان تجاری با استفاده از شاخص مدیران خرید (PMI) اندازه گیری می شود. این فاکتور، انتظارات تجاری و محیط عملیاتی را از دیدگاه هیئت عملیاتی متشکل از مدیران خرید بخشهای خصوصی و دولتی در سراسر کانادا اندازه گیری می کند. توجه داشته باشید که تمرکز PMI بر تأمین کنندگان، خرید ، اشتغال ، موجودی کالا و قیمت تمرکز دارد. لازم است بدانید که مقادیر بالای 50 به معنی انبساط در اقتصاد است در حالی که عدد زیر 50 به معنی انقباض اقتصادی است.

مقدار PMI در اکتبر 2020 برابر با 54.5 بوده است که نشان دهنده گسترش اقتصاد است. براساس آنالیزهای انجام شده، اطمینان تجاری کانادایی رتبه ضد تورم 3 را به خود اختصاص داده است. 

آنالیز کلان USD/CAD

آنالیز عوامل غیر اختصاصی برای این جفت ارز، شامل تجزیه و تحلیل عواملی است که به طور قابل توجهی در تعامل این دو ارز نقش دارند. به یاد داشته باشید ، در معاملات فارکس ، شما یک جفت ارز را معامله می کنید ، به این معنا که یک ارز را خریداری می کنید و ارز دیگر را می فروشید. با استفاده از آنالیز غیر اختصاصی، تصویر واضح و کلی تری از جفت ارز بدست می آورید. در واقع با استفاده از این تجزیه و تحلیل، مشخص می شود که چگونه عوامل اختصاصی ارزهای کانادا و آمریکا روی یکدیگر تأثیر می گذارند. در این آنالیز باید به 3 نکته توجه کرد:

  • تفاوت نرخ بهره
  • نرخ رشد GDP
  • تفاوت ها در بالانس تجاری

تفاوت های نرخ بهره آمریکا و کانادا

زمانی که نرخ بهره دلار در یک کشور بیشتر از کشور دیگر باشد، سرمایه گذاران از کشور با نرخ بهره پایین تر جذب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با بازده بالا در کشور با نرخ بهره بالاتر می شوند. 

نرخ بهره کانادا در اکثر مواقع سال بیشتر از نرخ بهره آمریکا بوده است. بنابراین ، انتظار داریم که از مارس 2020 ، دلار آمریکا در برابر CAD تضعیف شود اما با این حال ، از آنجایی که اختلاف نرخ بهره فعلی 0٪ است ، به نظر نمی رسد که این فاکتور در تعیین ارزش جفت USD / CAD نقش بسزایی داشته باشد. از این رو ، ما به آن نمره خنثی 0 می دهیم

تفاوت های رشد GDP

رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور عمدتا توسط رشد در معاملات بین المللی تحریک می شود. بنابراین ، هنگامی که تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد ، می توان انتظار داشت که کشور به یک صادر کننده خالص تبدیل شود. این بدان معناست که تقاضا برای ارز آن در بازار بین المللی افزایش می یابد و همین مسئله باعث بالا رفتن ارزش ارز می شود.

طی سالهای گذشته ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کانادا از ایالات متحده پیشی گرفته است. با این حال ، در سه ماهه سوم سال 2020 ، نرخ رشد GDP ایالات متحده 23.1 درصد از کانادا بیشتر است. طبق آنالیزهای انجام شده ما بر پایه تفاوت های ارزهای USD/CAD، به رتبه تورمی این جفت ارز، عدد 2 را می دهیم. اگر این روند ادامه پیدا کند انتظار می رود که قدرت دلار آمریکا از کانادا بیشتر شود. 

تفاوت در بالانس تجاری

بالانس تجاری، کسری موجود در تجارت و معاملات یک کشور را در بازار بین المللی مشخص می کند. توجه داشته باشید که این فاکتور با گسترش میزان واردات به کشور افزایش پیدا می کند. علاوه بر این ، اگر ارزش کالاهای صادراتی کاهش و ارزش کالاهای وارداتی افزایش یابد ، میزان کسری تجاری نیز افزایش می یابد. 

از آوریل 2020 ، کسری تجاری کانادا در مقایسه با ایالات متحده در حال افزایش است. در اکتبر 2020، براساس داده های منتشر شده ، کسری تجاری کانادا به 3.25 میلیارد CAD افزایش یافت در حالی که این افزایش برای ایالات متحده برابر 3.1 میلیارد دلار بوده است. به دلیل همبستگی زیاد این فاکتور با جفت USD / CAD ، اختلاف کسری تجاری را با نرخ تورم 3  را در نظر می گیریم. اگر این روند ادامه یابد ، انتظار داریم که ارزش USD / CAD صعودی شود.

جفت ارز USD/CAD نمره تورم 5 را دریافت کرد ، این بدان معناست که اگر فاکتورهای غیر اختصاص این ارزها با همین روند ادامه پیدا کنند، در آینده نزدیک این جفت ارز روندی صعودی را در کوتاه مدت طی خواهد کرد. حال می توانیم، با استفاده از آنالیزهای تکنیکال، ورودی و خروجی های صحیح را پیدا کنیم. 

براساس آنالیز غیر اختصاصی USD/CAD انتظار می رود این جفت در کوتاه مدت روند صعودی را طی کند. در نمودار هفتگی زیر ، می توانیم جهش جفت ارز را از یک خط حمایت 2 ساله و از قلمرو فروش اشباع گروههای بولینگر ببینیم که این امر نشان دهنده روندی صعودی در آینده نزدیک است.